Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg

Elke inwoner van Groningen die is aangewezen op hulp, moet de best mogelijke ondersteuning en zorg krijgen. De zorg moet dichbij mensen georganiseerd worden en veel meer bouwen op wat mensen en hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen.

De zorgprofessional moet de ruimte krijgen om samen met de cliënt de aanpak te bepalen. Die aanpak leidt tot verbetering; langer thuis kunnen wonen, meer zelf bepalen hoe de dag en de zorg eruit ziet en minder versnippering in het aanbod van zorg. De gemeente moet hier een faciliterende rol spelen.

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen, maar bij mensen die (tijdelijk) onvoldoende eigen kracht hebben moet de gemeente ondersteuning bieden, zoals aan kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen. Ons uitgangspunt is altijd dat de behoefte aan zorg en ondersteuning zo wordt ingevuld dat de eigen mogelijkheden van mensen worden gestimuleerd en optimaal benut, in plaats van ingeperkt door regeltjes en protocollen.

Geef ruimte aan zorgprofessionals en aan innovatie voor meer maatwerk en een breder aanbod.