Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer: de fiets op één

Verkeer heeft een grote invloed op de leefbaarheid van onze wijken en dorpen. Maar ook op onze lokale en regionale economie. Daarom zet D66 de fiets op één. Fietsen heeft een positieve invloed op ruimte, luchtkwaliteit, gezondheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd vraagt de groei van de gemeente óók om investeringen in openbaar vervoer en de auto, inclusief verbindingen met het westen en Duitsland. Daarnaast wil D66 slimmer omgaan met parkeerruimte, vervoersoplossingen beter koppelen en scootervrije fietspaden. Ook willen we minder verkeer in de binnenstad en in woonstraten van wijken en dorpen. Tot slot willen we de ingezette verduurzaming van mobiliteit nóg verder versnellen.

D66 wil optimale faciliteiten voor fietsers in Groningen.