Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer

Groningen moet goed bereikbaar zijn voor inwoners, maar ook voor ondernemers en bezoekers. D66 kiest voor een focus op het verbeteren van de luchtkwaliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Het project Zuidelijke Ringweg stelt ons in staat met een vrijwel gesloten beurs de verkeersstromen rond de stad duurzaam aan te pakken, een investering te kunnen doen in het groen in de stad en de bereikbaarheid van Groningen structureel te verbeteren.

Nergens de fiets zo intensief gebruikt als in onze stad. Fietsen is gezond en duurzaam. D66 wil daarom optimale faciliteiten in de stad voor fietsers.

D66 wil optimale faciliteiten voor fietsers in Groningen.