Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte & Mobiliteit

D66 wil dat Groningen een stad is waar de openbare ruimte levendig, groen, veilig en toegankelijk is. Een stad waar wonen, werken en recreëren naast elkaar en vermengd met elkaar bestaan. Inwoners en ondernemers moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen hun eigen (leef)omgeving in te richten. Van een bedrijf aan huis tot aan de uitvoering van eigen ideeën voor het groen in de wijk. Dat vraagt om een flexibele en open houding van de gemeente.

Zet de woonwensen van de inwoners van Groningen centraal in plaats van de aanbodswensen van de ontwikkelaars.