Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Democratie en transparant bestuur

D66 gaat voor een gemeente die haar inwoners en ondernemers centraal stelt en hen zoveel mogelijk de ruimte geeft zelf hun leven, stad of wijk vorm te geven.

Steeds vaker zullen anderen, bijvoorbeeld marktpartijen, taken van de gemeente overnemen. Dat is prima, maar mag niet leiden tot minder invloed van bewoners op de ontwikkelingen in hun wijk, buurt of straat. D66 vindt daarom dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het bij elkaar brengen van initiatiefnemers voor bepaalde ontwikkelingen en de betrokken inwoners.

Ga daarom als gemeentebestuur tijdig in gesprek met iedereen die bij een wijziging of project betrokken is en ga daarbij de dialoog aan. Betrek, naast reguliere organisaties of inspraakorganen, ook burgers op individuele basis bij besluitvorming. Neem ideeën uit de samenleving serieus, ook als dat betekent dat eigen plannen, wensen of beleidskaders een pas op de plaats moeten maken. Een voorbeeld van geslaagde burgerparticipatie is de aanleg van een park in de Tuinwijk.

D66 gaat voor een gemeente die haar inwoners en ondernemers centraal stelt en hen zoveel mogelijk de ruimte geeft zelf hun leven, stad of wijk vorm te geven.