Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg op maat

Bevorder het langer thuis wonen met behulp van familie, vrienden en buren.

Ondersteun de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals, bijvoorbeeld door respijtzorg te financieren voor mantelzorgers.

Communiceer helder over wat er gaat veranderen en leg mensen goed uit wat er voor hun eigen situatie anders wordt.

Laat mensen zelf kiezen of ze zorg in natura willen ontvangen of gebruik willen maken van een PGB.
Bied mensen voldoende keuzemogelijkheden uit het totaalaanbod van zorg en welzijn aan. Maak bijvoorbeeld een menukaart in voor iedereen begrijpelijke icoontjes en bespreek deze met zorgvragers.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018