Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg in de buurt

Ondersteun professionals en geef ze de tijd om de veranderingen in zorg en welzijn goed door te voeren. Bedelf de professionals niet onder protocollen en verordeningen, maar laat hen zelf de beste zorgoplossing vinden. Soms kost dat meer, maar vaak ook minder dan vroeger.

Bereid professionals, ambtenaren, burgers en vrijwilligers goed voor op de veranderingen door concrete opleidingen en cursussen mogelijk te maken.

Versterk de rol van de buurtzorg, leg verbindingen zodat de samenwerking tussen professionals en burgers in de wijk verbetert.

Leg een bijzondere verantwoordelijkheid neer bij de wijkverpleegkundigen. Laat hen hun werk doen zonder te veel protocollen en beperkingen.

Moedig zorgverleners, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen, aan om met professionals in de wijken samen te werken.

Evalueer nieuwe manieren van werken na twee jaar om na te gaan wat wel en wat niet werkt. Kijk daarbij ook naar de ervaringen van andere gemeenten binnen en buiten de regio.

Onderzoek de mogelijkheden van meer samenwerking op buurtniveau tussen zorg & welzijn en ondernemers, sportverenigingen en andere organisaties in de wijk.

Gebruik onderzoeksresultaten van Healthy Ageing in buurten en betrek de zorg in de wijk erbij. Breng via internet vraag en aanbod van vrijwilliger en hulpbehoevende bij elkaar door gebruik te maken van het zogenaamde wijkscherm of de websites van, bijvoorbeeld, de wijkverenigingen.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018