Steun ons en help Nederland vooruit

Woonwensen

Zet de woonwensen van de inwoners van Groningen centraal in plaats van de aanbodswensen van de ontwikkelaars.

Maak startersleningen mogelijk.

Maak het gebruik van leegstaande panden als tijdelijke woningen gemakkelijker, door de bestemmingsplannen aan te passen.

Maak welstandsvrij bouwen in de hele stad mogelijk.

Bied meer ruimte aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Stop onmiddellijk met het ontwikkelen van nieuwe woonwijken met geleend geld.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018