Steun ons en help Nederland vooruit

Wijkgerichte aanpak

Bescherm waar het moet en bied ruimte waar het kan: dat is ons adagium voor regels voor bouw en verbouw.

Pak niet alle wijken op dezelfde manier aan: gebieden binnen de stad verschillen sterk van karakter en verdienen elk een eigen, specifieke benadering.

Ga altijd uit van een wijkgerichte aanpak bij de ontwikkeling van de ruimte, het verkeer en de voorzieningen in de wijk voor de komende jaren.

Een basisvoorwaarde is overal voldoende groen in de wijk.

Stel voor elke wijk een wijkperspectief op, niet alleen voor wijkvernieuwingswijken.

Niet alle wijken zijn gelijk: beeldbepalende delen van de stad, zoals de binnenstad, vragen om meer regie. Andere gebieden bieden ruimte voor meer eigen initiatief. Op deze manier worden publieke en private belangen in Groningen op evenwichtige wijze ruimte geboden.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018