Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en Stad

Combineer evenementen van (top)sport en cultuur. Deze combinatie verhoogt de aantrekkelijkheid van deze evenementen voor toeschouwers en deelnemers en heeft een positief effect op de economische activiteiten in de stad.

Bevorder sporten in de openbare ruimte door bij de inrichting van gebieden rekening te houden met de mogelijkheid om meer te bewegen. Sporten op straat kan in parken, in het groen, in speeltuinen en op schoolpleinen.

Bevorder meer bewegen door beweegtuinen aan te leggen, waar oud en jong een parcours kunnen volgen of op een andere manier kunnen bewegen.

Roep sportverenigingen en sportondernemers op meer gebruik te maken van de nieuwe media, zoals Twitter en Facebook. Via deze nieuwe media kunnen zij mensen aansporen om samen te gaan sporten.
Maak ook reclame voor alle vormen van sport op de auto’s van de gemeente.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018