Steun ons en help Nederland vooruit

Sport in de volle breedte

Bevorder topsport in combinatie met breedtesport en andere vormen van beweging.

Voorkom dat topsport andere vormen van sporten verdringt. Kijk daarom verder dan de reguliere sporten en bevorder ondernemerschap in de sport.

Help traditionele sportverenigingen zelfstandig en ondernemend te worden, zodat ze minder afhankelijk worden van subsidies van de overheid en sportbonden.

Roep sportverenigingen op samen te werken met het bedrijfsleven.

Leg de leiding van verenigingen zo mogelijk in handen van goed opgeleide professionals in plaats van vrijwilligers.

Reik sportverenigingen buiten de stad die te kampen met krimp de hand door fusies met stadse verenigingen te bevorderen of door samenwerken mogelijk te maken.

Bevorder de emancipatie en diversiteit in de sport door samen te werken met burgers, sporters, verenigingen en ondernemers.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018