Steun ons en help Nederland vooruit

Prostitutie

D66 is niet tegen prostitutie, wel tegen de overlast die hierdoor wordt veroorzaakt. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om de veiligheid van prostituees te waarborgen. Daarom vinden we dat prostitutie geconcentreerd moet blijven in Nieuwstad. Illegale prostitutie dient te worden aangepakt. Om mensenhandel in de prostitutie te bestrijden, pleiten wij voor het voortzetten van de huidige ketenaanpak die succesvol lijkt te zijn.

Concentreer de raamprostitutie in Nieuwstad om de overlast zoveel mogelijk te beperken en te kunnen ingrijpen bij illegale prostitutie en geweldsdelicten.

Leid baliemedewerkers en stadswachten op om gedwongen prostitutie en mensenhandel te kunnen signaleren.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018