Steun ons en help Nederland vooruit

Open data

Grijp de kansen die er liggen voor Groningen als dataport van Noord-Nederland, naar het voorbeeld van Dataport Hamburg.

Maak alle data waar de gemeente over beschikt openbaar beschikbaar voor burgers, bedrijfsleven en andere instanties. D66 ziet het gebruik van open data als een belangrijke aanjager van economische activiteiten. Door de kostbare gemeentelijke informatie, zoals gegevens over infrastructuur of kaartmateriaal, toegankelijk te maken kunnen bedrijven nieuwe concepten op de markt brengen. Uiteraard blijft de gemeente verantwoordelijk voor de privacy-gevoelige kant van de open data.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018