Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs: ouders en leerlingen

Versterk de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen en maak hierover concrete afspraken met de besturen van bijzonder en openbaar onderwijs.

Roep scholen op een actiever beleid te voeren om ouders te betrekken bij de school via de medezeggenschapsraad.

Geef kinderen meer te zeggen over de inrichting van schoolpleinen en speelplekken in hun buurt.
Om de diversiteit van het onderwijsaanbod te waarborgen zijn fusies van scholen alleen verantwoord als de onderwijskwaliteit onder druk is komen te staan.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018