Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemers

Zorg dat ondernemerschap in de stad kan groeien en snoei in het woud aan regels voor vestiging, exploitatie en welstand, of het nu gaat om het grootbedrijf, MKB’ers of ZZP’ers. Geef de detailhandel in Groningen de ruimte om zich te ontwikkelen, ook op perifere locaties. Laat ze actief inspelen op de veranderende winkelbehoeften. Snoei de regels voor grootschalige detailhandel buiten de binnenstad en bied meer mogelijkheden voor functiemenging in de binnenstad, zoals winkel- en uitgaansgebieden.

Maak bestemmingsplannen flexibeler, zodat bijvoorbeeld eigenaren van leegstaande kantoorpanden gemakkelijker een nieuwe bestemming voor hun eigendom kunnen vinden. Kijk goed welke behoeften er zijn onder ZZP’ers die thuis willen werken of gezamenlijk flexibele huisvesting zoeken. Geef ruim baan voor de initiatieven die worden ontplooid door het Fonds Ondernemend Groningen.
Ondersteun sectoren met potentie, zoals de ICT-sector, door verbindingen te leggen en kansen te bieden. Ondersteun de ontwikkeling van bijzondere, eigenwijze activiteiten van ondernemers in het Ebbingekwartier.

 

Laatst gewijzigd op 7 december 2018