Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur

Investeer in culturele instellingen en projecten als belangrijke dragers van maatschappelijke en economische waarden.

Handel als een echte investeerder, die heldere voorwaarden stelt, zich flexibel opstelt, en zich niet bemoeit met de inhoud. Het is aan de culturele instellingen zelf om de investering van de gemeente om te zetten in het gewenste rendement: een vernieuwende voorstelling, een toegankelijke tentoonstelling of een eigenwijs kunstproduct. De gemeente houdt toezicht en adviseert, maar bepaalt en oordeelt niet.

Laat culturele instellingen en kunstenaars zelf de eerste verantwoordelijkheid dragen om hun begrotingen op orde te krijgen. Dit vraagt meer ondernemerschap: als de gemeente een bijdrage levert is het vanzelfsprekend dat duidelijk is waarom die bijdrage nodig is.

Blijf investeren in grote cultuurfestivals als Noorderzon, popevenementen als Noorderslag, optredens op poppodia als Vera en Simplon. Deze maken de stad zeer aantrekkelijk voor bezoekers van buiten.
Maak avondopenstelling van de Groninger musea mogelijk, voor zover daar belangstelling voor is.
Maak werk van het verzelfstandigen van cultuurcentra als de Oosterpoort en de Stadsschouwburg. Niet om financiƫle redenen maar om een gelijk speelveld te creƫren tussen de verschillende cultuurinstellingen in de stad.

Bied zoveel mogelijk ruimte aan zelfstandige creatieve ondernemers door bestemmingsplannen te wijzigen zodat zij zich in leegstaande panden kunnen vestigen, zoals een gedeelte van het station, een centraal gelegen leegstaand postkantoor of een oude fabriek.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018