Steun ons en help Nederland vooruit

Jongerenhuisvesting

Maak samen met de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en particulieren een plan om meer geschikte huisvesting te realiseren voor internationale studenten.

Ga samen met de corporaties door met het programma BouwJong om meer goede studentenkamers te realiseren.
Werk mee aan een beter kwaliteitskeurmerk voor studentenhuizen om kwaliteit beter zichtbaar te maken.

Maak afspraken met de politie over het aanpakken van overlast door bewoners van studentenhuizen.

Richt je op het gezond maken van de markt van studentenkamers en zorg voor een beter toezicht op de bouwvoorschriften.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018