Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Zorg ervoor dat de overheveling van de taken naar de gemeenten ertoe leidt dat de zorg voor jongeren ook echt beter wordt. Dus naar de situatie waarin per betrokken gezin sprake is van één plan met één duidelijke regisseur.

Communiceer helder wat er precies verandert en wat dit voor kinderen en ouders betekent.

Vorm samen met de omliggende gemeenten een zorgregio, die de jeugdzorg samen uitvoert. Dat is nodig omdat de meeste gemeenten te klein zijn om jeugdzorg alleen goed uit te voeren. De zorg voor kinderen mag wat ons betreft niet bij de gemeentegrens stoppen.

Kijk naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Professionals, ouders en het kind kunnen in een wederkerige relatie beter preventief te werk gaan dan ambtenaren. Praat daarbij zoveel mogelijk met het kind en niet over het kind.

Zorg voor een echte ‘match’ tussen gezinsvoogden en gezinnen: als het niet klikt, moet de gemeente op zoek naar een andere voogd.

Breng de jeugdzorg deels onder bij de uitgebreide buurtzorg of in Vensterscholen. Door de zorg dichtbij de burgers te organiseren, worden de drempels verlaagd en vinden burgers eerder hun weg naar de jeugdzorg.

Laatst gewijzigd op 18 januari 2016