Steun ons en help Nederland vooruit

Internationalisering

Bevorder grensoverschrijdende activiteiten in samenwerking met de RuG en de Hanzehogeschool. Uitwisseling van kennis en studenten betekent een stimulans voor de lokale economie. Groningen als City of Talent wil ook daarom investeren in binnenlandse en buitenlandse studenten.

Breid de digitale dienstverlening voor buitenlandse studenten uit, zowel in aanbod als in talen.
Ga samen met de RUG en de Hanzehogeschool op zoek naar betere huisvestingsmogelijkheden voor buitenlandse studenten.

Gebruik internationale contacten om de RuG, de Hanze en het UMCG, maar ook het lokale MKB in contact te brengen met relevante internationale partners.

Stedenbanden hebben een stevig draagvlak in het lokale bedrijfsleven. Bevorder op deze manier de onderlinge kennis- en handelsuitwisseling.

Blijf binnen stedenbanden altijd kritisch, voor zover nodig en mogelijk, op onderwerpen als mensenrechten en democratie.

Activiteiten onder de stedenbanden zouden voornamelijk worden gedragen door particulier initiatief. Dit is geen taak van de gemeentelijke overheid.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018