Steun ons en help Nederland vooruit

Inspraak

Blijf werken aan het verbeteren van de communicatie met de inwoners van de gemeente. Luister actief en ga in op hun argumenten. Maak duidelijker wat de daadwerkelijke invloed van de stadjers is. Als de gemeente alleen informatie komt verschaffen, moet niet de verwachting worden gewekt dat mensen echt inbreng hebben.

Laat argumenten van burgers terugkomen in de beraadslagingen in de gemeenteraad. Het is van belang dat mensen thuis merken dat hun ideeën of bezwaren in ieder geval zijn gehoord. Laat ze merken dat er begrip bestaat voor hun standpunten, ook als dit er niet toe leidt dat het beleid verandert.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018