Steun ons en help Nederland vooruit

Iedereen doet mee

Thuiszitten is geen optie. Iedereen doet mee: vrijwillig, betaald of in opleiding.

Moedig mensen die nu inactief zijn aan om deel te nemen aan de samenleving. Begeleid ze met oog voor wat ze kunnen en kennen.

Zorg er altijd voor dat kwetsbare groepen op grote afstand van de arbeidsmarkt niet tussen wal en schip vallen. Wij zijn daarom voor behoud van beschermde werkplekken en óók begeleiding van de nieuwe instroom.
Geef de Sociale Dienst de ruimte om mensen te begeleiden naar werk. Het is daarbij van groot belang dat de Sociale Dienst inzicht heeft in het cliëntenbestand en de openstaande vacatures in stad en Ommelanden.
Een arbeidshandicap mag nooit een reden zijn om iemand op te geven: voor iedereen is het goed om actief mee te draaien in de samenleving. Met de juiste begeleiding kan iedereen een eigen plek vinden.

Ga om tafel zitten met de werkgevers in en rond de stad om samen de juiste match te vinden tussen werkzoekenden en werkgevers. Roep werkgevers op een bedrijventerrein op om te werken met een poule van werkzoekenden die bij verschillende bedrijven werkervaring kunnen opdoen.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018