Steun ons en help Nederland vooruit

Vergroot de financiële transparantie

Zorg er voor dat de begroting helder en transparant inzicht geeft in de financiële positie van de gemeente. Structurele uitgaven van de gemeenten moeten daarom ook structureel gefinancierd worden.

Stel het subsidieregister beschikbaar op internet, zodat transparant is welke instanties en bedrijven de gemeente subsidieert.

Maak ook de rest van het huishoudboekje van de gemeente openbaar toegankelijk. Dat kan door aan te sluiten bij landelijke initiatieven van ‘open spending’. Dat houdt in dat financiële gegevens gewoon op internet komen te staan. Voor ons is dit een vanzelfsprekendheid.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018