Steun ons en help Nederland vooruit

Fietsers

Bekijk alle fietsroutes door de stad kritisch om de veilige doorstroom van fietsers te bevorderen. Leg op drukke fietsroutes fietssnelwegen aan, waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen. Geef fietsers en OV voorrang in de mobiliteitsplannen boven autoverkeer.

Richt de Diepenring fietsvriendelijk in door het parkeren van auto’s te beperken.

Breid de capaciteit van de fietsenstallingen bij het hoofdstation uit.

Het stallen van fietsen in bewaakte stallingen in de stad moet gratis blijven.

Ga door met het weghalen van zwerffietsen: deze veroorzaken overlast en beperken de doorstroom van het verkeer.

Stem verkeerslichten beter af op het fietsverkeer. Op vele kruispunten in de stad moeten fietsers veel te lang wachten waardoor er onveilige situaties ontstaan.

Neem maatregelen om onveilige situaties in de binnenstad waar voetgangers en fietsers elkaar ontmoeten te verbeteren. Een voorbeeld is het zebrapad tussen de Vismarkt en de Grote Markt.

Zorg ervoor dat het fietsverkeer geen last heeft van werkzaamheden. Geef bijvoorbeeld ruim op tijd aan hoe fietsers moeten fietsen en voorkom dat ze te ver moeten uitwijken.

Los verkeersknelpunten waar fietsers en auto’s elkaar ontmoeten op. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Gerrit Krolbrug, waar onveilige situaties voor fietsers aan de orde van de dag zijn.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018