Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame Stad

Beloon burgers die actief willen werken aan het besparen en winnen van duurzame energie. Stel bijvoorbeeld de daken van alle gemeentelijke gebouwen, scholen en zwembaden beschikbaar voor zonnepanelen.

Ga door met het bevorderen van het winnen van groen gas uit ons eigen afval.

Beloon initiatieven van burgers om zwerfafval te bestrijden door ze ondersteuning en materialen aan te bieden.

Ondersteun burgers die bereid zijn om hun eigen omgeving groen en duurzaam te houden. Samen met je eigen buurt je omgeving opknappen spreekt veel mensen aan. Geef burgers de ruimte om daar zelf mee aan de slag te gaan. Zo is het mogelijk om met burgers in een bepaalde wijk zelf af te spreken dat zij hun eigen groen netjes houden.

Bevorder activiteiten van bedrijven en burgers om te komen tot een biobased economy door optimaal gebruik te maken van de verwerking van biomassa en het opwekken van duurzame energie.

Zet in op het winnen van warmte uit de diepe ondergrond in samenwerking met het Waterbedrijf Groningen.
Plaats voldoende windmolens op plandeel noord van Meerstad.

Geef ruimte aan burgers die zonnepanelen willen plaatsen en laadpalen voor elektrische auto’s willen installeren. Behandel zonnepanelen niet anders dan dakpannen (die hebben ook geen vergunning nodig om op het dak te komen) en laadpalen niet anders dan lantaarnpalen.

Benut braakliggende stukken grond waarvoor niet op korte termijn een bestemming gerealiseerd kan worden in samenspraak met de omwonenden. Zo kunnen burgers zo’n gebied zelf inrichten, bijvoorbeeld als trapveld, hondenuitlaatplaats, plukpark of speeltuin. Geef burgers de ruimte om hiermee aan de slag te gaan.

Gebruik grote stukken grond van de gemeente om een zonnepark op te zetten, of het te gebruiken voor olifantsgras, wat goed te verbranden is in een biomassacentrale

Laatst gewijzigd op 7 december 2018