Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame gemeente

Verduurzaam het inkoopbeleid van de gemeente en stel eisen aan de inrichting van bedrijventerreinen en bij aanbestedingen.

Bespaar energie door de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark te verduurzamen.

Hanteer de definitie van duurzaam zoals opgesteld door de VN commissie Brundtland. Laat een onafhankelijke partij toetsingscriteria opstellen zodat projecten en ontwikkelingen die door de gemeente worden opgestart op duurzaamheid kunnen worden getoetst. Toets producten en diensten van de gemeente aan deze criteria. Voeg bij toekenning van subsidies de duurzame criteria toe.

Geef extra ruimte aan initiatieven voor duurzame ontwikkelingen door belemmerende regelgeving te herzien.

Faciliteer duurzame initiatieven door deze in de uitvoering te belonen of minder te belasten.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018