Steun ons en help Nederland vooruit

Diversiteit en werkgeverschap

Bouw het gemeentelijke personeelsbestand zo divers mogelijk op, zonder welke discriminerende maatregelen dan ook. Werk aan de diversiteit van het gemeentelijke apparaat door actief op zoek te gaan naar de kwaliteiten van mensen, ongeacht ras, kleur, geaardheid of (arbeids)handicap. Draag deze gedachte ook uit richting andere werkgevers in de gemeente.

Maak ruim baan voor arbeidsgehandicapten om in dienst te treden, door werkplekken geschikt te maken en actief te werven, maar nogmaals zonder discriminerende maatregelen.

Zorg dat de gemeente een moderne en goede werkgever is die de mobiliteit van medewerkers vergroot. Dit is goed voor de flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie het geeft vaker een frisse blik en vergroot kansen voor nieuwe instroom.

Bied jongeren via stageplekken en traineeships kansen om werkervaring op te doen. Dit is goed voor de gemeentelijke organisatie op langere termijn en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt voor deze jongeren.

Het is voor ons van het grootste belang dat iedereen de vrijheid heeft om uit te komen voor wie hij of zij is. Voor veel homo’s, lesbiennes en transgenders is dit nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs, de sport maar ook in internationale contacten en binnen de gemeentelijke organisatie zelf.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018