Steun ons en help Nederland vooruit

Dienstbare overheid

Laat in houding en gedrag zien dat een gemeentebestuur dienstbaar is, zich van nature bescheiden opstelt en zich in zijn handelen realiseert dat de overheid de wijsheid niet in pacht heeft. Laat merken dat het de mensen zijn die de stad maken. Van het college verwachten we een dienstbare opstelling naar de gemeenteraad. Dat betekent dat het college met heldere voorstellen komt, naar de hele raad, inclusief de oppositie, luistert en op basis van argumenten verdere invulling geeft aan het beleid.

Zorg voor een optimale dienstverlening aan de burgers door ruime openingstijden en vlotte afhandeling van vragen, klachten of opmerkingen.

Geef burgers de kans om hun zaken met de gemeente buiten werktijd te regelen door een of meer loketten in de avonduren open te stellen. Een loket burgerzaken met buitengewone openingstijden zou goed passen in het Forum.

Burgers moeten de gemeente kunnen aanspreken op haar resultaten en afspraken. Als bepaalde termijnen worden overschreden, horen inwoners recht te hebben op een passende compensatie.

Investeer in een zorgvuldige vergunningverlening en consequente handhaving. Maak zoveel mogelijk gebruik van de regel “geen bericht is goed bericht”: als de gestelde termijn voor een vergunning is verstreken, wordt de vergunning automatisch verleent.

Blijf investeren in goede digitale dienstverlening en daar waar mogelijk ook fysieke dienstverlening in de wijken in combinatie met buurtvoorzieningen, zoals steunpunten, bibliotheken en vensterscholen.
Kijk of de dienstverlening niet goedkoper kan en zo ja, pas de leges daarop aan. Wat ons betreft wordt als eerste stap de parafencultuur afgeschaft.

Maak werk van de ontwikkeling van persoonlijke internetpagina’s, waar mensen kunnen inloggen en hun zaken kunnen regelen. Op deze pagina’s kan verschillende soorten informatie beschikbaar worden gesteld, van de stand van zaken met betrekking tot de vergunningsaanvraag tot de actuele plannen voor wijk en of buurt, van WOZ-informatie tot de raadsagenda.

Maak werk van een dienstbare, moderne en efficiënte gemeentelijke organisatie. Daar waar taken beter of goedkoper door anderen kunnen worden uitgevoerd, wordt dat mogelijk gemaakt.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018