Steun ons en help Nederland vooruit

Betrek burgers bij veiligheid

Betrek burgers en bedrijven bij het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Maak een op de wijk afgestemde aanpak van problemen waarbij burgers ook betrokken worden.

Neem klachten en mededelingen van burgers serieus en koppel terug wat ermee is gedaan en hoe de problematiek wordt aangepakt.

Laatst gewijzigd op 7 december 2018