Steun ons en help Nederland vooruit

Dat ik actief lid werd van D66 komt door mijn bewondering voor Els Borst. Momenteel werk ik in revalidatiecentrum Beatrixoord, maar eerder heb ik als wijkverpleegkundige veel in de palliatieve zorg gewerkt. Daar zag ik het verschil dat (sociaal liberale) politiek kan maken. Dat mensen ook kunnen kiezen om waardig te sterven vind ik een van de grootste verdiensten van Els Borst; die met ervaring uit de zorg het verschil wist te maken.

Ik heb vaker overwogen om me verkiesbaar te stellen. Wat voor mij de doorslag gaf was dat de gemeente vanaf 2015 onder andere verantwoordelijk zou worden voor een deel van de zorg. Ik vond het belangrijk dat er dan mensen in de gemeenteraad zouden zitten met ervaring op dat gebied. Want er stond en staat op dit gebied veel op het spel. Als raadslid houd ik me nu bezig met (jeugd)zorg en sport.

Op het gebied van de zorg zet ik me ervoor in dat de gemeente mensen niet afhankelijker maakt dan nodig is. Daarnaast maak ik me er onder meer hard voor dat ook kleine, innovatieve aanbieders een kans krijgen, zoals zorgcoöperaties. En ik zet me in voor eenvoudiger regels. We hebben in het verleden te veel vastgelegd in protocollen en hebben geldstromen zo complex gemaakt dat geld vaak niet, of laat op de juiste plek terechtkomt. Het is belangrijk dat daar verandering in komt, want anders vallen er mensen buiten de boot.

Op het gebied van mijn vorige portefeuille, sport, maakte ik me er hard voor dat de gemeente niet alleen rekening houdt met sportverenigingen, maar ook met sporters in de openbare ruimte. Stadjers moeten voldoende ruimte hebben om te sporten en bewegen zonder dat ze beperkt worden door sluitingstijden of abonnementskosten. Dat draagt bij aan een gezonde én levendige stad. Ik denk dan niet alleen aan de inrichting van openbare ruimtes, maar ook aan bijvoorbeeld beweegtuinen.

Tenslotte houd ik me bezig met manieren om overheid, maatschappelijke organisaties en Stadjers meer te verbinden. Inwoners inspraak geven is niet genoeg. Het gaat om burgermacht: dat inwoners hun eigen leefomgeving zelf mede vorm kunnen geven. Dat kan bijvoorbeeld door inwoners de right to challenge te geven. En ik onderzoek ook de mogelijkheden van een coöperatieve gemeenteraad in Groningen en ben actief betrokken bij de organisatie van de G1000Groningen.

Woont in Groningen (Oosterparkbuurt)
Geboren op 5 december 1978
Portefeuilles: Zorg, Jeugdzorg, Cultuur en Duurzaamheid
Wijkcontactpersoon voor: Oosterparkwijk, Woonschepenhaven
Betrokken bij: G1000 Groningen / Mieslab / Vernieuwingsnetwerk

Meer van Wieke Paulusma
Dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor zorg en arbeid zie ik als een kans om maatwerk te bieden.