Steun ons en help Nederland vooruit

Samen met mijn gezin geniet ik van de groene woonwijk Harenerholt. We maken gebruik van goede voorzieningen in het dorp. De kinderen gaan naar de Brinkschool. Als lid van de Medezeggenschapsraad ben ik betrokken bij de toekomst van deze basisschool. We sporten in de openbare ruimte, Crossfit Noord, GHHC of TSH. We gaan naar Appelbergen voor mooie wandelingen in het bos.

We fietsen voor ons werk bij de Hanzehogeschool, Wagner roup en het Alfa-college naar Groningen via een uitstekende fietsroute.

Niet iedereen in onze samenleving krijgt dezelfde kansen. Ik geloof dat goed onderwijs en voldoende sporten en bewegen in een groene omgeving voorwaarden zijn om gelijke kansen te creëren.

Portefeuilles:

  • Sport, bewegen en recreatie
  • Ruimtelijke Ordening en stadsvernieuwing
  • Lokale democratie
  • Dorpenbeleid

Wijkcontactpersoon voor: Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen

Meer van Sander Claassen