Steun ons en help Nederland vooruit

Groningen is een dynamische stad met een sociaal hart. En daar woon ik met veel plezier, samen met mijn partner, in Laanhuizen. We maken samen die stad, bestuur en inwoners.

Met de goede ideeën en de inzet van de bewoners maken we de wijken groen en gezond, en houden we dorpen leefbaar. Daarom heb ik zitting genomen in de coöperatieve wijkraad in het Oosterpark en ben ik nauw betrokken bij burgerparticipatie in Beijum en Lewenborg.

Maar ook de arme kant van de stad heeft mijn aandacht. Ik streef naar meer ruimte voor initiatieven en minder bureaucratie. Gelijke kansen voor iedereen en minder armoede. Daarvoor heb ik mij de afgelopen periode ook sterk gemaakt en daar wil ik graag mee door!

Portefeuilles:

  • Zorg
  • Cultuur
  • Werk en inkomen
  • Welzijn
  • Participatie en integratie

Wijkcontactpersoon voor: Beijum, Drielanden, De Hunze, Van Starkenborgh, Lewenborg, Noorderhoogebrug, Oosterhoogebrug, Ruischerbrug, Meerstad, Noorddijk, Ulgersmaborg, Ruischerwaard

Meer van Koosje van Doesen
Ik ga voor een sociale stad waar mensen hun talenten optimaal kunnen inzetten.
- Koosje van Doesen