Steun ons en help Nederland vooruit

Groningen is een fantastische gemeente waar ik al bijna mijn hele leven met veel plezier woon. Ik ben opgegroeid in de wijken Korrewegwijk en Oosterhogebrug. Als student heb ik een fantastische en lange studententijd gehad tijdens mijn studies aan de Hanzehogeschool (ALO) en de RuG (Onderwijskunde). Ik woon met mijn gezin in de Noorderplantsoenbuurt en werk aan de Hanzehogeschool als docent-onderzoeker bij het Instituut voor Sportstudies. 

Mijn hart ligt bij maatschappelijke vraagstukken en in het bijzonder bij goed en toegankelijk onderwijs, kansengelijkheid, een vitale samenleving, klimaat en brede diversiteit. We behoren als Nederlanders tot de gelukkigste, gezondste en best opgeleide mensen op aarde, en ook als gemeente doen we het gemiddeld goed. Zo werden we in 2020 uitgeroepen tot gezondste stad van Nederland (Arcadis Gezonde stad index), zijn we de onderwijshoofdstad van het Noorden en behoren tot één van de sportiefste steden van Nederland! (Atlas voor gemeenten)

Maar, er zijn binnen onze gemeente wel grote verschillen; niet iedereen profiteert van de Groningse welvaart en de kansenongelijkheid neemt ook in onze gemeente toe. Groningen staat in de top 3 van steden met gezinnen die in armoede leven en specifieke groepen slagen er onvoldoende in om maatschappelijk aangehaakt te blijven. We kunnen en moeten Groningen daarom samen sterker maken door in te zetten op kansen voor iedereen en een duurzame, inclusieve samenleving. Daarom probeer ik elke dag als docent, ouder en als raadslid, een bijdrage te leveren daaraan. 

Zodat elke Groninger de kansen krijgt om zijn talenten optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een groene, gezonde en gelukkige lokale samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat we daar allemaal nog beter en gelukkiger van worden!

Portefeuilles:
  • Onderwijs, Jongerenbeleid en kinderopvang
  • Sport, bewegen en gezonde leefstijl
  • Klimaat(adaptie), energietransitie en duurzaamheid
  • Natuur en ecologie
  • Stadsbeheer en vergroening van de openbare ruimte
  • circulair afvalbeleid
  • Brede diversiteit en een inclusieve samenleving
 
Wijkcontactpersoon voor:
De Hoogte, Korrewegwijk, Noorderplantsoenbuurt, Oosterparkwijk, Oranjebuurt, Schildersbuurt, De Hoogte, Korrewegwijk, Kostverloren, Woonschepenhaven, Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum, Woltersum
Meer van Jim Lo-A-Njoe