Steun ons en help Nederland vooruit

Als geboren en getogen Stadjer gaat Groningen me aan het hart. Al jaren woon ik met veel plezier in deze stad: eerst als kind, toen als student en nu met mijn gezin, in onder meer Paddepoel, Laanhuizen, de binnenstad en de laatste vijftien jaar in De Held.

Bij D66 voel ik me al van jongs af aan thuis: een sociale, liberale partij, die niet betuttelt en vrij is van dogma’s. Na mijn studententijd nam ik de stap om ook zelf politiek actief te worden. Ik ben onder meer bestuurslid geweest en steunfractielid. Ik vind het een eer dat ik nu, dankzij zoveel Groningse D66-stemmers, als raadslid de belangen van de stad en de Stadjers mag vertegenwoordigen.

Als raadslid maak ik me er hard voor dat we investeren in mensen en in de economische ontwikkeling van onze stad. Naast mijn raadslidmaatschap werk ik bij de School of Business van de Stenden Hogeschool. De ervaring die ik daar opdoe zet ik ook als raadslid in. Goed onderwijs is cruciaal om mee te kunnen doen in de post-kenniseconomie waar we naartoe gaan. Het wordt steeds belangrijker dat studenten niet alleen kennis opdoen, maar ook de juiste vaardigheden.

Meer concreet wil ik me daarom inzetten voor:
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen: door initiatieven die ruimte geven aan Social Enterprises en aan maatschappelijke initiatieven van bedrijven
– Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: door het stimuleren van praktijkleren gedurende de hele opleiding. Zo worden bedrijven optimaal betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs dat aansluit bij de (toekomstige) vraag naar werk.
– En in het verlengde daarvan: passende banen. De gemeente is er niet om banen te creëren, maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan een goed vestigingsklimaat.

Mijn doel? Werk, voor iedereen die werken wil en kan. Trots op mijn stad ben ik al, maar als we dát samen weten te bereiken dan ben ik supertrots.

Woont in Groningen (De Held)
Geboren op 20 juli 1970
Portefeuilles: Onderwijs-arbeidsmarkt, Specifieke projecten, Bedrijventerreinen
Wijkcontactpersoon voor: De Held, Gravenburg, Buitenhof, Hoogkerk, Leegkerk

Meer van Emile Zirkzee