Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Carlo Schimmel. Ik ben geboren in Stadskanaal, groeide op in Rolde en na het VWO in Assen studeer ik sinds 2009 filosofie, natuurkunde en econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De keuze voor Groningen was voor mij als echte noorderling snel gemaakt. Een goede universiteit, een rijk cultureel leven en een vrije sfeer zonder sluitingstijden; allemaal in de hoofdstad van het noorden. Veel meer kun je je als student niet wensen.

Naast mijn studies ben ik sinds 2011 actief lid van D66 en de Jonge Democraten. Politiek is altijd al een van mijn voornaamste interesses geweest en ik vond het belangrijk om naast mijn tamelijk abstracte studies ook maatschappelijk actief te zijn. Al sinds de middelbare school wist ik dat D66 de partij is die het beste bij mij past. D66 is een partij die opkomst voor ieders individuele vrijheid, die progressief en vooruitstrevend is, over grenzen heen kijkt en de samenleving met een pragmatische insteek benaderd.

Sinds maart 2014 ben ik raadslid voor D66 met de portefeuilles Openbare Orde, Veiligheid, Duurzaamheid en Milieu. In de raad zet ik mij in voor een pragmatisch veiligheidsbeleid dat het open karakter van onze stad respecteert. Ik wil steeds kritisch kijken naar de effectiviteit van veiligheidsbeleid om te zorgen dat het echt bijdraagt aan een veiligere stad. Overlast en criminaliteit moet je zo veel mogelijk bij de kern aanpakken: met alleen symptoombestrijding komen we er niet. Daarbij maak ik me er ook hard voor dat de overheid niet onnodig inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en privacy van Stadjers.

Ook als het gaat om de aardbevingen zet ik mij in de eerste plaats in voor de veiligheid van Stadjers. Daarbij hoort een fatsoenlijke afhandeling van schade aan gebouwen. Tegelijkertijd wil ik ook de kansen zien. Niemand kan nu nog ontkennen dat verduurzaming hard nodig is. De aardbevingen maken onze grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen immers pijnlijk duidelijk.

Dit biedt kansen om de komende jaren op het gebied van duurzaamheid echt vooruitgang te boeken. Want juist in Groningen bestaat de wil om over te gaan naar een meer duurzame economie en samenleving. In het coalitieakkoord is opgenomen dat Groningen ernaar streeft om in 2035 energieneutraal te zijn. Een prachtige ambitie, maar wel een die alleen haalbaar is als de hele stad meedoet. Ik wil mij er daarom onder andere voor inzetten dat het voor Stadjers makkelijker en aantrekkelijker wordt om duurzame initiatieven te nemen.

Woont in Binnenstad-Zuid
Geboren op 18 maart 1991
Portefeuilles: Integraal Veiligheidsbeleid, Openbare orde, Milieu en Dierenwelzijn, (Jongeren)huisvesting
Wijkcontactpersoon voor: Oosterpoort, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, de MeeuwenDe Wijert, Helpman, Coendersborg, Villabuurt, de Linie/Europapark

Meer van Carlo Schimmel
Ik wil bijdragen aan beter lokaal bestuur.