Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen (niet-lijsttrekker)

Op deze pagina vind je alle nodige informatie om je kandidaat te stellen voor de gezamenlijke lijst D66 afdeling Groningen/afdeling Haren voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Groningen op 21-11-2018. Mocht je het gevoel hebben toch iets te missen, mail dan je vraag naar de verkiezingscommissie (VC).

Besluiten uit de AAV

De AAV’s van afdelingen Groningen en Haren hebben een aantal besluiten genomen rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Deze besluiten zijn allemaal relevant voor de kandidaten, dus lees ze aandachtig door.

Opgenomen in deze besluiten is het besluit voor de afdrachtregeling voor de D66 ambtsdragers in de gemeente Groningen. Gemeenteraadsleden en wethouders in de gemeente Groningen zullen tussen de 3% en 4,5% van het politieke inkomen afdragen, exclusief de onkostenvergoeding – de precieze hoogte wordt berekend en voor de gehele ambtstermijn vastgelegd zodra de verkiezingsuitslagen bekend zijn. NB: Dit is het enige punt waarop het besluit in de AAV in Groningen af wijkt van de AAV in Haren.

-Alle details vind je in besluiten, je kan een PDF versie van de ‘Groningse versie’ van deze besluiten hier downloaden.
-Hier vind je het profiel raadslid in een los document.
-Hier lees je meer informatie over het raadswerk op 1 a4.

Kandidaat stellen

Om je kandidaat te stellen dien je uiterlijk op 15-03-2018 23:59:

  • Gedurende een half jaar lid te zijn van D66;
  • Het aanmeldingsformulier met de benodigde bijlagen ingediend te hebben bij de VC.
    • Alle details hier voor vind je in het formulier zelf;
    • de VC zal je berichten zodra je correct bent aangemeld.
  • Het is wenselijk dat je beschikbaar bent voor de voorstelavond (zie hieronder). Blokkeer in je agenda dus de avond van dinsdag 08-05-2018.

Gesprek met de Lijst Advies Commissie

In de periode tussen het sluiten van de aanmeldingen (15-03-2018) en het bekend maken van de advieslijst (23-04-2018) zal de Lijst Advies Commissie gesprekken hebben met de kandidaten om de advieslijst te bepalen. Hou deze periode dus zo goed mogelijk vrij van belemmeringen om zo’n gesprek te hebben (ga bijv. niet meerdere weken op vakantie).

Nadere informatie hierover volgt.

Terugtrekken als kandidaat

Het terugtrekken als kandidaat is mogelijk tot 1 dag voor het openbaar maken van de advieslijst, uiterlijk 28-04-2018 23:59. Je kunt dit doen door de VC per e-mail of per brief (contactgegevens op het aanmeldingsformulier) op de hoogte te stellen van je besluit. Zorg er voor dat de intrekking van de kandidatuur expliciet wordt gemeld in de e-mail/brief.

De namen van kandidaten die zich binnen deze termijn terugtrekken worden vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt.

Je terugtrekking is pas definitief nadat deze door de VC is bevestigd, de VC zal dit binnen 24 uur doen – neem bij uitblijvende reactie z.s.m. nogmaals contact op met de VC.

Verkiezingen/voorstelavond

Tussen 01-05-2018 0:00 en 15-05-2018 23:59 zullen de leden kunnen stemmen om de lijstvolgorde vanaf de nummer 2 te bepalen (de dan al verkozen lijsttrekker wordt vanzelfsprekend nummer 1). De uitslag zal op 17-05-2018 bekend gemaakt worden.

Om de kandidaten en de leden elkaar te laten ontmoeten zal er op 08-05-2018 een voorstelavond georganiseerd worden.

Herindeling gemeente Groningen

Mocht nog onduidelijk zijn of de fusie Haren/Groningen/Ten Boer niet door gaat, zal er een losse verkiezing gehouden worden naast die voor de gezamenlijke lijst, met alleen kandidaten uit de stad Groningen. Wanneer op dat moment het pad al duidelijk is, zal er maar één stemming gehouden worden.

Laatst gewijzigd op 12 juli 2018