Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2018-2022

‘Samen maken we Groningen!’ Het verkiezingsprogramma van D66 Groningen. Groen en duurzaamheid, een leefbaar woonklimaat en kansengelijkheid zijn de centrale thema’s. Paul de Rook: ‘Onze gemeente staat er zeer goed voor. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst iedereen hier het maximale uit zijn of haar mogelijkheden kan halen.’

Bekijk hier het hele verkiezingsprogramma

Ook presenteert D66 Groningen het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in november in een versie voor laaggeletterden. Met deze versie wil D66 een bijdrage leveren om de politiek ook voor de groep laaggeletterden groep toegankelijker te maken. Het programma is kort en bondig in eenvoudig Nederlands geschreven. Dit kan voor iedereen een prettige manier zijn om snel kennis te nemen van de plannen van D66 Groningen, niet alleen voor laaggeletterden.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands

D66 Groningen lanceert de hoofdthema’s van het verkiezingsprogramma ook in gebarentaal. Toegankelijkheid is al geruime tijd één van de speerpunten van D66, want toegankelijkheid voor iedereen moet de norm zijn. Dat geldt niet alleen voor de fysieke ruimte, maar ook voor de communicatie vanuit de gemeente en de politiek. D66-raadslid Wieke Paulusma: “We hebben niet alleen een grote doven-gemeenschap in Groningen waarvoor meedoen zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. We moeten ons ook houden aan het VN verdrag waarin staat dat iedereen ook het recht heeft om (zo) zelfstandig mogelijk mee te doen aan de samenleving.” D66 wil niet alleen dat inwoners toegang hebben tot alle informatie en dienstverlening die zij nodig hebben, maar ook dat de informatie hierover voor iedereen te begrijpen is: van hoogleraar tot laaggeletterde, van geboren Groninger tot expat, inclusief anderstaligen, digibeten, blinden en doven.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma in gebarentaal

Laatst gewijzigd op 16 januari 2019