Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures

Bestuur D66 Groningen

D66 Groningen is een jonge, levendige afdeling met een collegiaal bestuur en een sterke, vooruitstrevende reputatie. Een bestuursfunctie binnen één van de grootste afdelingen van het land biedt veel interessante en uitdagende mogelijkheden. Je leert in korte tijd de afdeling goed kennen, draagt verantwoordelijkheid voor je eigen deelgebieden en kunt jezelf ontplooien op veel verschillende vlakken. Zowel binnen als buiten het bestuur is er veel ruimte, vrijheid en waardering voor het opzetten van nieuwe initiatieven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling in al haar facetten. De rol van het bestuur is vooral organisatorisch en strategisch van aard. Daaronder valt onder andere het coördineren van de vereniging, het ondersteunen en begeleiden van de leden en fractie, het borgen van het verkiezingsprogramma, het organiseren van de (permanente) campagne, het opleiden en bijscholen van leden en het succesvol voorbereiden en uitrollen van verkiezingen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het bedenken en uitrollen van een afdelingsstrategie en het organiseren van debatten, trainingen, ontmoetingsavonden, campagnes en adviescommissies.

Algemene informatie en kandidaatstelling

Voor een functie in het bestuur is lidmaatschap van D66 Groningen vereiste. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Daarom wijzen we er op dat hoewel deze functies je erg dicht bij het politieke speelveld brengen, dit niet primair politiek inhoudelijke functies zijn. Hij of zij wordt voor een periode van 3 jaar aangesteld. Alle functies zijn onbezoldigd. Om je kandidaat te stellen kun je een mail met motivatie sturen aan secretaris@d66groningen.nl.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2019