Steun ons en help Nederland vooruit

Platform Innovatie

Logo platform_Page_7

Voorzitter: John Mulder

Secretaris: Sander Luc Visser

Contact:  innovatie@d66groningen.nl

 

Nederland loopt steeds verder achterop met investeringen in innovatie. De trend van achteruitgang moet worden gekeerd. D66 pleit voor een goede mix van brede belastingstimulansen en gerichte subsidies om innovatie te stimuleren. Bij het stimuleren van publiek-private of privaat-private samenwerking, het binnen brengen van Europees geld en het versterken van clusters blijven overheidsinvesteringen nodig.

Om hier inhoud aan te geven is in Groningen Platform Innovatie opgericht. Het Platform wil een brug slaan tussen politiek en praktijk. We inventariseren waar bijvoorbeeld ondernemers tegen aan lopen en bieden de mogelijkheid om hiermee met elkaar over te spreken, om discussie los te maken om zo tot ideeën te komen die door D66 op de agenda gezet kan worden.

De leden van het innovatieplatform zijn allen betrokken bij de praktijk. Er is raakvlak met innovatie vanuit verschillende invalshoeken, maar allen delen een sterke drive om innovatie nog veel meer te stimuleren. Wil je meedoen? Stuur een mail en kom langs bij onze bijeenkomsten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018