Steun ons en help Nederland vooruit

Platforms

D66 Groningen heeft op het moment acht actieve platforms. De platforms zijn thematische expertisegroepen bestaande uit leden die als doel hebben D66 Groningen nog sterker op de kaart te zetten gekoppeld aan het thema van het platform. Dit doen zij door expertise te verzamelen en actief te delen binnen de partij. Zij zetten zich tevens actief in om concrete zaken rondom het platformthema voor elkaar te krijgen.

Meer informatie over elk platform is via de link naar elk platform hieronder te vinden:

Arbeidsmarkt

Brede Emancipatie – Kleurrijk66

Duurzaamheid

Internationalisering

Innovatie

Onderwijs

Ruimte & Mobiliteit

Sport en Bewegen

 

De opzet van een platform karakteriseert zich als volgt:

  • Platform bestaat uit D66-leden en sympathisanten met expertise, die kritisch meedenken over koers D66.
  • Platform ontwikkelt en beheert kennis.
  • Platform is antenne in de maatschappij, ogen en oren van wat er speelt.
  • Platform opereert zelfstandig, organiseert eigen bijeenkomsten en zet eigen richting uit.
  • Platform is in dienst van niemand, denkt vrij, zonder belemmeringen.
  • Platform is letterlijk platform, voor leden en niet-leden, voor stad en regio.
  • Platform mag gevraagd en ongevraagd advies geven.

Doel
Het doel is om politiek Groningen nog sterker op de kaart te zetten door kennis te maken en te delen. Maar ook door onderwerpen op de kaart te zetten en om in de komende periode dingen voor elkaar te krijgen. Daarbij hebben de platforms de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Opzet
Elk platform staat onder leiding van een voorzitter, ondersteund door een secretaris. Er is nauw contact met het D66 gemeenteraadslid met de betreffende portefeuille. Actualiteit en lange termijn onderwerpen worden afgestemd. De idee├źn en politieke inzet daarvan worden met elkaar besproken. Het platform wordt ondersteund door het afdelingsbestuur. Verder is er, verschillend per platform, een directe relatie met landelijke werkgroepen.

Tijd
De frequentie van bijeenkomsten verschilt per platform. Gemiddeld zijn de bijeenkomsten eens per maand. Daarnaast worden er met regelmaat debatten en activiteiten georganiseerd die voorbereiding en organisatie behoeven.

Aanmelden
Wil je een bijdrage leveren aan een van de platforms of een keer een bijeenkomst bijwonen ter kennismaking? Neem dan rechtstreeks contact op met het platform zelf. Mocht je zelf een voorstel hebben om een platform voor een bepaald onderwerp op te zetten, dan horen we dat uiteraard heel graag. Stuur dan een mail naar marleen@d66groningen.nl (Politiek Secretaris a.i.).

Laatst gewijzigd op 5 november 2020