Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Zomerborrel met Coen Brummer – Wat is politiek?

Donderdag, 13 augustus 2020 in Groningen

Het antwoord op de vraag ‘wat politiek is’ verandert door de tijd en omstandigheden, zoals we nu ook zien tijdens de coronacrisis. De vraag kent dus ook vele antwoorden. Voor Aristoteles was het doel van ...

Het antwoord op de vraag ‘wat politiek is’ verandert door de tijd en omstandigheden, zoals we nu ook zien tijdens de coronacrisis. De vraag kent dus ook vele antwoorden. Voor Aristoteles was het doel van politiek: het juist handelen van burgers met betrekking tot dat wat ‘de staat’ aangaat. Volgens Hannah Arendt is politiek niets minder dan het in overeenstemming brengen van botsende belangen. Volgens Carl Schmitt was de kern van politiek het onderscheid tussen vriend en vijand. Het veronderstelt conflict, en winnen en verliezen. Anderen stellen dat politiek toch vooral gaat over macht, en dat ‘het politieke’ in zekere zin overal is, óók in het persoonlijk leven. Zo bezien is het ook iets dat te maken heeft met onrecht, onderdrukking, ongelijkheid en soms gewoonweg cynisme. Denk aan het Machiavellistische House of Cards. In ieder geval lijkt het een betwist begrip, ondanks de vanzelfsprekendheid ervan in ons dagelijks taalgebruik.
Coen Brummer (directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting) gaat graag met ons in gesprek over en het functioneren van ‘de politiek’ en ‘het politieke’. Tijdens deze borrel willen we het gesprek aangaan over onder andere de positie en het functioneren van de politiek en de vermeende kloof tussen politiek en burger.
We hebben gereserveerd voor 25 personen buiten op het terras bij het Stadslab. Uiteraard geldt ook daar de 1,5 meter regel. Kom je ook? 🙂

13 augustus

20:00

Stadslab Groningen, Suikerlaan 15, 9743 DA Groningen