Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Tweede dialoogavond

Dinsdag, 19 september 2017 in Groningen

Dialoogavond Na de vorige succesvolle dialoogavond op 6 juli, willen graag opnieuw met elkaar in gesprek. De Permanente Programma Commissie (PPC) van D66 Groningen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de eerste concepten van ...

Dialoogavond

Na de vorige succesvolle dialoogavond op 6 juli, willen graag opnieuw met elkaar in gesprek. De Permanente Programma Commissie (PPC) van D66 Groningen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de eerste concepten van het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 (GR2018). Op 6 juli hebben we, op een goed bezochte avond, de thema’s ‘Burger & Stad’, veiligheid, onderwijs en ruimte besproken. De opgehaalde informatie wordt nu verwerkt in de nieuwe concepten.

Op 19 september gaan we verder met elkaar in gesprek met een aantal andere thema’s.  Je kunt actief meepraten en je ideeën delen.

Dilemma’s

Het is nadrukkelijk de bedoeling om alle leden de ruimte te geven om informeel hun ideeën over de thema’s op de dialoogtafel te leggen. Dit doen we aan de hand van de door de PPC opgestelde dilemma’s bij de betreffende thema’s. Het is een avond waarbij de dialoog centraal staat. We halen zaken op bij de leden en proberen die een plek te geven in het uiteindelijke concept dat begin 2018 zal worden voorgelegd aan de leden. Dan is er ook de ruimte voor amendementen etc. In oktober zal het bestuur met de PPC nog een dialoogavond organiseren.

19 september

20:00 uur

volgt