Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020
D66 stemt tegen gedifferentieerde logiesbelasting

D66 stemt tegen gedifferentieerde logiesbelasting

Vandaag heeft D66 tegen een voorstel gestemd om de logiesbelasting te differentiëren. Vorige week stemde D66 ook al tegen een motie van de ChristenUnie die opriep tot gebiedsdifferentiatie van de toeristenbelasting. D66-raadslid Berndt Benjamins: ‘Het zou zowel de ondernemers als de gemeente veel bureaucratie opleveren terwijl het om relatief kleine bedragen gaat. Dat schiet zijn…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 november 2020 zondag 1 november 2020

Geef de Lelylijn een stevige plek in ons verkiezingsprogramma!

Beste D66’ers, Op zaterdag 28 november stellen wij ons verkiezingsprogramma vast. Een programma vol lef en ambitie, gericht op een Nederland waar er voor iedereen een toekomst is en waar de toekomstige generaties gelukkig en gezond zullen zijn. Gericht op een Nederland waar iedereen zich naar maximaal vermogen kan ontwikkelen en ontplooien.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 oktober 2020 woensdag 21 oktober 2020
NPG: investeren in ‘De Rijke schooldag’

NPG: investeren in ‘De Rijke schooldag’

Begin oktober stelde de raad het Nationaal Programma Groningen vast. Het programma bevat drie pijlers: Versterken en Vernieuwen (Ten Boer), wijkvernieuwing (Beijum-Lewenborg) en overige projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen. Met dit programma wordt er flink geïnvesteerd in de toekomst van Groningen; we versterken de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen, natuur en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 oktober 2020 woensdag 30 september 2020

Kan de gemeente slachtoffers van de toeslagenaffaire helpen?

D66-raadslid Koosje van Doesen wil graag van het college weten of de gemeente slachtoffers van de toeslagenaffaire kan helpen. Dit naar aanleiding van het op handen zijnde akkoord tussen de staatssecretaris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Gedupeerden van de toeslagenaffaire met betrekking tot de kinderopvang worden gecompenseerd door de belastingdienst. Vandaag werd bekend…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 september 2020
Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Een gebrek aan nationale en lokale regels kan volgens NRC Handelsblad zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen. De fracties van D66 en GroenLinks stelden schriftelijke vragen aan het college om duidelijkheid te krijgen over toewijzingen in de gemeente. D66 raadslid Tom Rustebiel: “Groningen heeft een krappe woningmarkt. Als…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 september 2020
Herijking afvalbeleid 2020

Herijking afvalbeleid 2020

Als gevolg van de herindeling moet de gemeente Groningen met ingang van 1 januari 2021 één afvalsysteem hanteren (harmonisatie). Net als in de vorige raadsperiode is D66 voorstander van een afvalverwerkingssysteem dat leidt tot lagere kosten en hogere scheiding van herbruikbare grondstoffen. Vormen van DIFTAR (afkorting voor: differentiële afval tarieven) kunnen hieraan bijdragen omdat het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 september 2020

‘Groningen moet aansluiten bij Nationaal Groeifonds’

Groningen moet aansluiten bij het maandag aangekondigde Nationaal Groeifonds. Dat pleidooi houdt D66-raadslid Tom Rustebiel vandaag in de gemeenteraad. ‘Er wordt 20 miljard vrijgespeeld voor infrastructuur, kennis en innovatie. De gemeente moet samen met de regio, kennisinstellingen en ondernemers in staat zijn deze prachtige kans te benutten.’ Het kabinet wil de Nederlandse economie duurzaam…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 augustus 2020 woensdag 1 juli 2020
‘Vrijheid’ – Woordvoering van Berndt tijdens het voorjaarsdebat

‘Vrijheid’ – Woordvoering van Berndt tijdens het voorjaarsdebat

Er vielen in de afgelopen periode nogal wat vieringen in het water. De viering van het jubileumjaar van de eerste grote nieuwe stadsuitleg van Groningen kon dan weliswaar helaas nog niet plaatsvinden, in september volgt hiervoor een herkansing. De snel toenemende omvang van de Stad Groningen was 400 jaar geleden aanleiding voor het stadsbestuur,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 juni 2020
Motie voor financiële ondersteuning ESNS met ruime meerderheid aangenomen in Tweede Kamer

Motie voor financiële ondersteuning ESNS met ruime meerderheid aangenomen in Tweede Kamer

Vanmiddag is op initiatief van D66-kamerlid Salima Belhaj een motie voor financiële ondersteuning van Eurosonic Noorderslag met ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Het gaat om een bedrag van 0,6 miljoen euro per jaar voor een periode van 4 jaar. De fracties van de Gemeenteraad en Provinciale Staten zijn erg blij…

Bekijk nieuwsbericht