Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 oktober 2020 woensdag 30 september 2020

Kan de gemeente slachtoffers van de toeslagenaffaire helpen?

D66-raadslid Koosje van Doesen wil graag van het college weten of de gemeente slachtoffers van de toeslagenaffaire kan helpen. Dit naar aanleiding van het op handen zijnde akkoord tussen de staatssecretaris en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Gedupeerden van de toeslagenaffaire met betrekking tot de kinderopvang worden gecompenseerd door de belastingdienst. Vandaag werd bekend…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 september 2020
Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

Een gebrek aan nationale en lokale regels kan volgens NRC Handelsblad zorgen voor het omzeilen van afgesproken maximumprijzen en ontransparante toewijzingsprocedures voor nieuwbouwwoningen. De fracties van D66 en GroenLinks stelden schriftelijke vragen aan het college om duidelijkheid te krijgen over toewijzingen in de gemeente. D66 raadslid Tom Rustebiel: “Groningen heeft een krappe woningmarkt. Als…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 september 2020
Herijking afvalbeleid 2020

Herijking afvalbeleid 2020

Als gevolg van de herindeling moet de gemeente Groningen met ingang van 1 januari 2021 één afvalsysteem hanteren (harmonisatie). Net als in de vorige raadsperiode is D66 voorstander van een afvalverwerkingssysteem dat leidt tot lagere kosten en hogere scheiding van herbruikbare grondstoffen. Vormen van DIFTAR (afkorting voor: differentiële afval tarieven) kunnen hieraan bijdragen omdat het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 september 2020

‘Groningen moet aansluiten bij Nationaal Groeifonds’

Groningen moet aansluiten bij het maandag aangekondigde Nationaal Groeifonds. Dat pleidooi houdt D66-raadslid Tom Rustebiel vandaag in de gemeenteraad. ‘Er wordt 20 miljard vrijgespeeld voor infrastructuur, kennis en innovatie. De gemeente moet samen met de regio, kennisinstellingen en ondernemers in staat zijn deze prachtige kans te benutten.’ Het kabinet wil de Nederlandse economie duurzaam…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 augustus 2020 woensdag 1 juli 2020
‘Vrijheid’ – Woordvoering van Berndt tijdens het voorjaarsdebat

‘Vrijheid’ – Woordvoering van Berndt tijdens het voorjaarsdebat

Er vielen in de afgelopen periode nogal wat vieringen in het water. De viering van het jubileumjaar van de eerste grote nieuwe stadsuitleg van Groningen kon dan weliswaar helaas nog niet plaatsvinden, in september volgt hiervoor een herkansing. De snel toenemende omvang van de Stad Groningen was 400 jaar geleden aanleiding voor het stadsbestuur,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 juni 2020
Motie voor financiële ondersteuning ESNS met ruime meerderheid aangenomen in Tweede Kamer

Motie voor financiële ondersteuning ESNS met ruime meerderheid aangenomen in Tweede Kamer

Vanmiddag is op initiatief van D66-kamerlid Salima Belhaj een motie voor financiële ondersteuning van Eurosonic Noorderslag met ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Het gaat om een bedrag van 0,6 miljoen euro per jaar voor een periode van 4 jaar. De fracties van de Gemeenteraad en Provinciale Staten zijn erg blij…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 28 juni 2020 woensdag 24 juni 2020
Kies voor ESNS in de Culturele Basisinfrastructuur

Kies voor ESNS in de Culturele Basisinfrastructuur

Eurosonic Noorderslag is voor Groningen een belangrijk cultureel evenement met internationale allure. Daarom is het van groot belang dat dit evenement ook de komende jaren een podium kan bieden aan nationale en internationale, beginnende én gearriveerde popmuzikanten. Raadslid Koosje van Doesen: “Het niet verkrijgen van de aangevraagde landelijke subsidie is een forse tegenslag. Daarom is…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juni 2020 woensdag 3 juni 2020

Gezocht: campagnecoördinator TK2021

Voor de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen zoeken we een campagnecoördinator voor onze afdeling. Je bent de organisator in de afdeling tot verkiezingsdag. Je weet campaigners te mobiliseren voor campagne-acties. Zo werk je aan winst voor D66 bij de TK2021.   Wie zoeken we? • Een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 mei 2020