Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 december 2021

Geld voor onderzoek naar rol van Groningen in slavernijverleden

In navolging van de motie van D66, PvdD en GroenLinks in juni dit jaar, stelt het college van de gemeente Groningen 50 duizend euro beschikbaar stelt voor onderzoek naar de rol van het Groningse stadsbestuur in het Nederlands slavernijverleden. D66 heeft de afgelopen maanden meermaals opgeroepen tot meer aandacht voor de rol van Groningen in de gedeelde slavernijgeschiedenis. Voor raadslid Lo-A-Njoe, geldt daarbij dat dit zowel een politieke als een persoonlijk tintje heeft en dat het niet alleen een zaak van het verleden is, maar ook van het heden…

In juni ondersteunde de gemeenteraad met grote meerderheid mijn voorstel om het verleden van de rol van de Groningse elite in het slavernijverleden te onderzoeken. Er zijn veel aanwijzingen en feiten waaruit blijkt dat de Groningse stadsbestuurders tijdens de periode van de VOC (1602-1800) flink hebben verdiend aan de toenmalige slavernij op overzeese plantages. Ook zien we aanwijzingen dat deze Groningers direct betrokken waren bij de wereldwijde slavenhandel.

Dit is waarschijnlijk geen deel van onze gezamenlijke geschiedenis waar we trots op zullen zijn als raad en college, maar om in het reine te kunnen komen met het verleden, is het juist daarom van groot belang dat wij als rechtsopvolgers van de destijds betrokken stadsbestuurders, grondig laten onderzoeken hoe die betrokkenheid er precies uit heeft gezien. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we vervolgens als raad dan een onderbouwde afweging maken over de vraag of wij als huidige bestuurders van Groningen, voor het handelen van onze voorgangers, excuses zouden moeten maken.

Voor mij gaat het primair om politieke verantwoordelijkheid te nemen als volksvertegenwoordiger, maar er zit voor mij ook een zeer persoonlijke en emotionele kant aan dit deel van de geschiedenis; ik heb zelf ook voorouders die tot slaaf werden gemaakt. Ik spreek bewust over ‘tot slaaf gemaakten’ omdat ik geloof dat niemand als slaaf geboren wordt, mensen worden tot slaaf gemaakt door  onderdrukking en geweld van anderen, al dan niet gesteund door instituties en bedenkelijke wetgeving (slavernij was destijds niet bij wet verboden).

Het onderzoek zal naar verwachting ongeveer anderhalf jaar duren en begin 2023 aan de raad worden aangeboden. 

Een prima timing, want 2023 is een historisch en symbolisch belangrijk jaar; niet alleen ligt de vraag naar excuses dan voor, ook wordt dan naar verwachting het Gronings slavernijmonument waar de D66-fractie al sinds 2016 voor vecht samen met diverse partners binnen en buiten de politiek, zoals stichting Noaberschap, de Keti Koti beweging en anderen, eindelijk onthuld. Perfect, want 2023 is het 150 jaar dat de slavernij in Suriname en het Caraïbisch gebied in de praktijk echt werd afgeschaft. Toen pas waren deze mensen daadwerkelijk vrij om deze plantages als vrije burger te verlaten! Helaas was dat nog niet het einde van alle slavernij, want bijvoorbeeld in Nederlands-Indië ging de slavernij nog veel langer gewoon door en ook nu nog is er helaas sprake van moderne slavernij, ook in Nederland. Dit initiatief kan daar niet los van gezien worden; wie de geschiedenis kent, kan niet anders dan in het heden strijden tegen moderne slavernij en voor mensenrechten’. En dat is precies wat ik zal (blijven) doen! 

(voor meer informatie zie o.a. dit artikel van de NOS, dit artikel van OOGTV  en de website van Fairwork)