Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 december 2021

Woordvoering Sander Claassen ‘Ruimte voor retail’

Ruimte geven. Dat is wat we willen geven aan onze ondernemers. En ruimte hebben onze ondernemers nodig, vooral in de horeca. Om continu op zoek te gaan naar innovatieve concepten waarmee zij van waarde zijn en blijven voor hun gasten. Innovatie is te herkennen aan de combinatie van bestaande zaken. Zo zien we stoere barbershops die graag tijdens een frisse scheerbeurt hun klanten ook een fris pilsje willen aanbieden. Ook zien we mooie modezaken die hun klanten graag een vers kopje koffie en een plak poffert aan willen bieden, terwijl zij hun nieuwe outfit passen. Wij kijken dan ook uit naar de uitwerking van het landelijke coalitieakkoord, waar regulering van deze mengformules (‘blurring’) worden toegestaan.

Het college wil dat het verschil tussen dag- en reguliere horeca scherper wordt en komt met kaders, waarvan wij ons afvragen of deze a. uitvoerbaar zijn en b. of zij bijdragen aan innovatieve concepten.

D66 wil dat wij kaders stellen waarbinnen we innovatief gedrag stimuleren. Kaders als ‘kleinere maaltijden, zoals te lezen in het uitvoeringsprogramma, zijn wat ons betreft discutabel. Want hoe bepaal je wat een kleinere maaltijd is? Het is discutabel als het gaat om de ruimte die we geven om te ondernemen, als dat we twijfelen aan de handhaving hierop.

Wij doen geen oproep om per direct te stoppen met het onderscheid tussen dag- en reguliere horeca, want we zien zeker ook het nut van dit onderscheid. En hoewel dit beleid niet in beton gegoten is en er wordt gemonitord, willen wij dat ook op de kaders binnen het systeem wordt geëvalueerd. Zodat wij als Raad onze controlerende taak kunnen uitvoeren en kunnen reflecteren op het systeem. Om vervolgens samen met de sector, inwoners en gasten van onze mooie gemeente te praten en eventueel kaders toe te voegen of weg te laten die het beste bijdragen aan innovatieve concepten, waar zowel de klanten van winkels als gasten van de horeca behoefte aan hebben.