Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 18 december 2021

Regeerakkoord – mét Lelylijn – biedt volop kansen voor Groningen

In het woensdag gepresenteerde regeerakkoord staat veel goed nieuws voor Groningen. Met investeringen in de Lelylijn, de rijke schooldag, lokale duurzame energie én woningbouw kan Groningen goed uit de voeten. 

Het nieuwe regeerakkoord is enthousiast ontvangen door bestuurlijk en politiek noord-Nederland. D66-fractievoorzitter en lijsttrekker Tom Rustebiel – hij amendeerde met Wim van Wegen en Joey Koops de Lelylijn in het verkiezingsprogramma – sluit zich aan bij die positieve geluiden. ‘De Lelylijn is natuurlijk het pronkstuk van het regeerakkoord. Dat de regering er meteen 3 miljard voor reserveert is bijzonder goed nieuws. We zien uit naar de samenwerking om het te gaan realiseren. Zo worden ook de noordelijke verbindingen beter, bijvoorbeeld tussen Heerenveen, Drachten en Groningen.’ 

Kansengelijkheid
Maar er staan meer noordelijke elementen in het verkiezingsprogramma. Gratis kinderopvang is een Gronings initiatief, gestart door toenmalig D66-wethouder Ton Schroor in 2018. ‘Het overnemen van de landelijke partij van de gratis kinderopvang én de realisatie ervan in het regeerakkoord laat zien dat Groningen nog steeds voorop loopt als het gaat om kansengelijkheid en onderwijsvernieuwing. Maatregelen als het invoeren van de brede brugklas en het dichten van de salariskloof tussen PO en VO zullen op termijn ook voor de kansen van Groningse kinderen heel positief uitpakken,’ stelt raadslid Jim Lo-A-Njoe trots. 

Woningbouw
Op het gebied van wonen wordt de verhuurdersheffing geschrapt, een vurige wens van de lokale fractie. Zo kunnen corporaties meer betaalbare woningen bouwen en meer woningen verduurzamen. Rustebiel: ‘Bovendien werkt de inzet van een corporatie bij gebiedsontwikkelingen vaak als vliegwiel en worden op die manier andere investeringen losgetrokken. Ook goed nieuws voor betaalbaarder wonen is de afschaffing van de belastingvrije schenking en het invoeren van de huurprijsbescherming. Daarnaast is het nu aan Groningen om nog meer goede plannen te maken om aanspraak te maken op de gereserveerde extra miljarden.’

Klimaataanpak
Groningen is één van de koplopers als het gaat om klimaatbeleid. De gemeente steekt zijn nek uit met projecten op het gebied van energieopwekking en de aanleg van een warmtenet. De nieuwe regering wil meer steun gaan bieden aan gemeenten. Lo-A-Njoe: ‘Dat is goed nieuws, want onze klimaataanpak kost veel geld en is niet zonder risico’s. Hulp van de rijksoverheid is daarom op zijn plaats en we zijn blij met het isolatieprogramma, de tegemoetkoming bij warmtenetten en de ambities op het gebied van klimaatadaptatie. Zo kunnen we nog meer verduurzamen en vergroenen.’

Studenten
Naast de geplande woningbouw, de aanpak van het klimaat en de volle inzet op kansengelijkheid zijn wij ook blij om te zien dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Dit zal hoger onderwijs toegankelijker maken voor iedereen. Daarnaast zien wij ook dat de studenten onder het leenstelsel een torenhoge schuld hebben opgebouwd om te kunnen studeren. Wij horen en zien de klachten van studenten in Groningen en hopen van harte dat alle studenten eerlijk gecompenseerd worden voor hun opgebouwde schulden. Voor dit laatste zal D66 drukken blijven uitoefenen binnen de coalitie.

Gemeentefinancien
De nieuwe regering komt gemeenten bijstaan op tal van terreinen, maar zorgen over de gemeentefinanciën en zorgkosten blijven. ‘Wij roepen de nieuwe regering op ook op dit punt de hand naar gemeenten uit te steken zodra de plannen specifieker worden’, besluit Rustebiel.