Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 november 2021

Woonstrijd 28 november

Beste Groningers,

Dit weekend wordt er tijdens WOONSTRIJD geprotesteerd tegen de wooncrisis. En terecht. De wooncrisis is er niet alleen nu, het is een ongelijkheidsversneller die lang zal doorwerken en een generatie op achterstand dreigt te zetten.

Wat is er aan de hand? Woningen zijn schaars en duur, door een combinatie van te weinig aanbod, lage rente, belastingvrije schenkingen, hypotheekrenteaftrek, het opkopen door beleggers, belastingvrije huurinkomsten en de verhuurdersheffing. Deze heffing belet corporaties te investeren in nieuwbouw en verduurzaming.

Op al deze punten zal ingegrepen moeten worden, deels nationaal, deels lokaal. Den Haag is inmiddels aan het schuiven. De verhuurdersheffing is beperkt. Gemeenten kunnen nu een opkoopverbod invoeren. Er is meer geld voor nieuwbouw en er wordt voorzichtig gemorreld aan de hypotheekrenteaftrek. De beweging is goed. Maar te traag. En nog niet fundamenteel genoeg om de crisis snel te bedwingen. We kijken reikhalzend uit naar een nieuw regeerakkoord.

Maar ook lokaal kunnen we meer doen. We moeten snel aan de slag met het opkoopverbod en sociale koopwoningen bouwen. In plaats van de vertragingen, die we zien in nieuwe wijken als Suikerzijde en De Held, moeten we versnellen. Met corporaties niet alleen praten over sociale huur, maar ook over het middensegment. En betere afspraken met ontwikkelaars maken over betaalbaarheid.

We moeten voor studenten gaan bouwen op Zernike, een idee waar D66 al lang voor strijdt. Zernike moet een bloeiende, gezellige en leefbare campus worden voor studenten. Na een serie vragen van D66 lijkt het erop dat hier eindelijk serieus naar wordt gekeken. 

Voor het bestrijden van de wooncrisis is er dus meer regulering van de overheid nodig om de markt te laten werken. Maar er is meer dan markt of overheid. We hebben deze maand voorstellen gedaan om aan de slag te gaan met collectieven van bewoners, zogenaamde coöperatieve woonvormen.

Door inwoners meer regie te geven, creëren we diversere woonvormen en maken we onze stad nog leuker,mooier en leefbaarder. Heb jij aanvullende ideeën om de wooncrisis te bestrijden? Laat het ons weten!

Wij zullen zondag van ons laten horen tijdens de Woonstrijd. Voor onze kinderen, vrienden, ouders en alle Groningers. Wonen is een recht, geen privilege. 

Hartelijke groet,

Tom Rustebiel

Lijsttrekker & Fractievoorzitter D66 Groningen