Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

Woordvoering Tom Rustebiel Algemene Politieke Beschouwingen

Vandaag sprak onze fractievoorzitter Tom Rustebiel tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Lees hieronder zijn woordvoering.

Voorzitter,

Tijdens onze lijsttrekkersverkiezing stelde iemand me de vraag wat me nu het meest geraakt heeft, sinds ik in de politiek zit. Ik moest onmiddellijk terugdenken aan het bezoek dat ik met ex-collega’s Schroor, Paulusma en De Rook bracht aan kinderopvang De Rode Pimpernel in Beijum. We waren daar, om het programma vroeg- en voorschoolse educatie af te trappen.

Kinderen van ouders die niet werken gaan zelden naar de opvang. En zo ontstaat er een verschil in kansen dat kinderen op latere leeftijd nauwelijks nog overbruggen. Eén van de werknemers van de Pimpernel noemde het programma een historische beslissing, waarmee we kansenongelijkheid bij de wortel wordt aanpakken.

Een ander moment van trots had ik bij de opening van het Groninger Forum. Na moeilijke besluitvorming, tegenslagen bij de bouw en veel kritiek uit de samenleving, staat het fier overeind. Met het forum zijn tienduizenden vierkante meters publieke ruimte toegevoegd én hebben we Groningen ook economisch een boost gegeven. Wat deze voorbeelden gemeen hebben, is dat ze passen in de lijn die Groningse coalities hier de afgelopen jaren hebben neergezet.

We steken onze nek uit, want we willen dat Groningen voorop loopt, op het gebied van kansengelijkheid, cultuur en verduurzaming. Maar we blijven – ook als het even tegenzit – werken aan de basis. De beste onderwijshuisvesting. Ambitieuze sociale wijkvernieuwing. De prachtige nota cultuur voor iedereen.

Er komen meer banen bij. Minder mensen zijn afhankelijk van een uitkering. De leegstand neemt af. Onze energie wordt groener.

En we zijn een inclusieve gemeente: we maken werk van het zichtbaar maken van ons slavernijverleden en kijken niet weg als we Ter Apel moeten helpen om statushouders een plek te geven. De progressieve en gedurfde agenda van onze coalitie werkt.

Maar toch heeft óók een optimistische partij als D66 zijn zorgen. Er is nog veel te doen om de kansengelijkheid te verbeteren. Denk aan het invoeren van de rijke schooldag. De wooncrisis is ook een kansenongelijkheidsversneller. En klimaatverandering raakt iedereen.

Voorzitter,

Ik ga graag even verder over wonen. Soms moet je de vrijheid van anderen inperken, om die van de rest te beschermen. Daarom zijn we blij dat de regering ons de mogelijkheid geeft om opkoopbescherming in te voeren. Waar de vorige regering de woningmarkt nog volledig in de etalage zette, neemt eindelijk de inzet van de Rijksoverheid toe. Denk aan de woondeals, met vorige week nog de aankondiging van onze minister dat we meedoen met Suikerzijde en Eemskanaalzone.

Maar we moeten ook in de spiegel kijken. We halen onze nieuwbouwdoelstellingen niet en wat we bouwen zijn vooral appartementen en studio’s En ook voor volgend jaar gaan we de doelen uit de begroting niet halen. Het college zegt die doelen te willen behalen met bouwen op Suikerzijde en in Stadshavens, terwijl daar volgend jaar helemaal nog niet gebouwd gaat worden.

We snappen, dat het college werkt in schaarste. Schaarste in middelen. Schaarste in personeel. Maar misschien is het een idee, om minder toekomstvisies uit te werken en vooral meer projecten naar de gemeenteraad te sturen.

D66 maakt dit punt nu bij wonen, maar we maken ons in de volle breedte zorgen over de uitvoeringskracht van de gemeente.

We zouden graag zien, dat er minder beleid wordt gemaakt en er veel meer projecten worden losgetrokken.

Maar misschien voorzitter, verwachten wij als raad ook wel teveel. We trekken een steeds grotere broek aan. Op het gebied van wonen en energie bijvoorbeeld, omdat marktpartijen niet altijd kunnen leveren. Maar deze extra taken brengen financiële risico’s met zich mee.
En soms gaat het ook wel ten koste van onze benaderbaarheid voor inwoners.

Want voorzitter, voor D66 is het vertrekpunt niet of de markt of de overheid. De inwoner is ons vertrekpunt.

Daarom hebben wij ons ingezet voor lokaal profijt bij de energietransitie. Komen we vandaag met een motie om zelfbouw een plek te geven.
En vragen we om een ethische commissie om data en technologiebeleid te controleren. We moeten onze inwoners een plek geven tegenover machtsconcentraties, ook als die van de gemeente zelf komt.

Tot slot voorzitter,

Aan het begin van mijn betoog noemde ik de vroeg- en voorschoolse educatie én het Groninger Forum als voorbeelden van gedurfde besluiten. Maar er komt er volgend jaar nog ééntje bij.

We openen de duurzame warmtecentrale op Zernike, waarmee we het aardgasverbruik van duizenden woningen in Selwerd met 80% verminderen. Want als er één ontwikkeling is die wél gestopt moet worden,
dan is het klimaatverandering.

Wat ons betreft gaat ook een volgende coalitie daar op volle kracht mee verder.