Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 november 2021

D66 wil meer ruimte voor wooncoöperaties en zelfbouw

D66 wil samen met ChristenUnie, VVD en GroenLinks dat er bij stadsuitbreidingen en waar mogelijk bij inbreiding ruimte wordt gereserveerd voor wooncoöperaties en coöperatief particulier opdrachtgeverschap. Fractievoorzitter Tom Rustebiel: “We zien graag dat mensen meer regie krijgen op hoe ze willen wonen.”

Rustebiel: ‘Coöperatief particulier opdrachtgeverschap is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. De discussie over wonen gaat nu heel erg over wat de markt doet en wat de overheid oppakt. Wij willen een stevige positie voor inwoners en meer zelfregie.’ 

Wooncoöperaties, een vorm van collectief wonen waar zeggenschap en zelforganisatie van bewoners voorop staat, worden steeds populairder in Nederland. Bewoners delen bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin, kopen samen zorg in of regelen gezamenlijk de kinderopvang. Deze initiatieven starten vanuit de lokale behoefte, waardoor er niet van bovenaf wordt besloten wat er nodig is voor een groep inwoners. 

Daarom doet Tom samen met ChristenUnie, VVD en GroenLinks aanstaande woensdag een oproep aan het college om ervoor te zorgen dat er ruimte wordt gereserveerd voor dit soort woonvormen. Tom: ‘Naar aanleiding van een eerdere motie heeft het college toegezegd dat er een steunpunt komt voor dit soort initiatieven, maar het ontbreekt vaak aan beschikbare ruimte. Wij denken dat als we een plek aanwijzen, de initiatieven onder inwoners loskomen en dat ze gesteund door het steunpunt aan de slag kunnen.’