Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 oktober 2021

D66 en VVD willen snel bouwen in De Held

De fracties van D66 en VVD in de Groningse gemeenteraad willen dat er sneller begonnen wordt met de woningbouw van De Held 3. Deze nieuwe woonwijk aan de westkant van de stad moet plaats gaan bieden aan duizenden inwoners. Door de woningnood is die urgentie groter dan ooit, menen de twee partijen.

‘Ontwikkelaars staan te trappelen om te beginnen’, weet Tom Rustebiel, de fractievoorzitter van D66. ‘Het is logisch en goed dat het oude bestemmingsplan van 2009 momenteel opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Er moeten voorzieningen in de wijk komen en de natuurwaarden moeten worden ingepast, maar waarom duurt dit zo lang? Juist De Held 3, ook wel bekend onder de nieuwe naam: De Heldin, biedt plaats voor veel betaalbare koop- en huurwoningen. Door de biedingenstrijd op de woningmarkt gaan de prijzen door het dak en is Groningen niet meer toegankelijk voor bijvoorbeeld starters en jonge gezinnen.’

Geeske de Vries, raadslid van de VVD, vult aan. ‘We zouden dit jaar een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Maar het enige wat op de agenda van de raad staat voor december is een stedenbouwkundige visie. Waarom knipt het college het bestemmingsplan niet op, of voert het eventueel het oude bestemmingsplan deels uit? Dan kunnen we in elk geval beginnen, ook met de aanleg van de infrastructuur.’

De twee raadsleden zien dat er binnenstedelijk veel gebouwd wordt, maar dat er te weinig eengezinswoningen tussen zitten. De Vries:  ‘Het college spreekt uit veel aandacht te hebben voor de wooncrisis, maar we missen het gevoel van urgentie op een grote stadsuitbreiding zoals De Held.’ Eerder stelden Rustebiel en De Vries al vragen over de vertraging van de geplande Campusontwikkeling op Zernike, waar ook woningen moeten komen. Het college maakt daar nu werk van.

Benieuwd naar de schriftelijke vragen? Klik hier.