Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 oktober 2021

Een nieuwe Gerrit Krolbrug

Een nieuwe Gerrit Krolbrug

De gemeenteraad heeft de laatste weken intensief de voorkeursvariant voor de nieuwe Gerrit Krolbrug bestudeerd en besproken. Er is veel inspraak geweest, waardoor het voorstel nog kritischer kon worden gewogen. D66 is tot de conclusie gekomen dat de variant van 4,5 meter het juiste compromis is, omdat dit voor de beste doorstroom voor fietsers en voetgangers zal zorgen, op een toegankelijke hoogte.

Bij de voorgestelde 4,5 meter variant is de prognose dat de Gerrit Krolbrug een stuk minder vaak open hoeft te gaan dan de voorgestelde 3m variant. We hebben samen met andere partijen een motie ingediend om er voor te zorgen dat hier op gestuurd wordt. Bij een brug die niet open gaat hoeven de weggebruikers natuurlijk helemaal niet te wachten, wat er ook voor zorgt dat er al een stuk minder mensen staan te wachten wanneer de brug wel open gaat.

Loopbruggen

In de oude situatie nam 2/3e van de fietsers en voetgangers bij een brugopening de naastgelegen loopbruggen, aangezien de meeste mensen liever niet wachten. De loopbruggen moeten bij de nieuwe brug een stuk hoger worden door nieuwe kaders, daarover hieronder meer, waardoor de te overbruggen afstand voor lopenden bij de voorgestelde 4,5 meter variant kleiner is dan bij de voorgestelde 3 meter variant. Dit betekent dat ook in de nieuwe situatie meer mensen bij een brugopening over de fietsbruggen zullen gaan, wat zorgt voor een betere doorstroom en voor minder wachtende mensen en dus minder drukte bij de dichte brug. We hebben samen met GroenLinks een motie ingediend om te onderzoeken of een fietsloopband voor de loopbruggen kan worden gerealiseerd, om deze overgang nog makkelijker te maken.

Vaarweg

Er wordt gewerkt aan een verbetering van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Dit is een verkeersader voor goederen, een Europese corridor die Noord-Nederland verbindt met Amsterdam en Rotterdam en Noord-Duitsland. Het aantal scheepsbewegingen neemt toe, en de schepen worden groter. Dit is een goede ontwikkeling, want het is een stuk duurzamer dan wegvervoer. Een groot binnenschip vervangt al snel 100 tot 150 vrachtwagens op de weg. Het is daarmee ook een relatief goedkope manier van goederentransport. Een goede ontsluiting via deze vaarweg is in het belang van de regio. Niet alleen logistieke bedrijven profiteren hiervan, maar ook bedrijven in de regio die voor de aanvoer van grondstoffen of voor de vervoer van hun producten gebruik maken van de vaarweg. Een verbeterde vaarweg zorgt hiermee voor meer werkgelegenheid in de regio.

De nieuwe brug ligt er voor 80 jaar en het zou een verstandige keus zijn als er een brug komt die de groei van het vervoer over water goed kan faciliteren. De nieuwe Gerrit Krolbrug is daarmee niet slechts een vervanging, er gelden nu nieuwe kaders voor. Deze landelijk vastgestelde kaders vragen om een hogere brug, zodat de brug minder vaak open hoeft, en een grotere doorvaartbreedte, zodat er twee schepen naast elkaar kunnen passeren in tegenovergestelde richting.

Toegankelijkheid en inpasbaarheid

De brug ligt echter wel in stedelijk gebied, en moet daarom wel inpasbaar zijn en voldoende toegankelijk. De ook voor ontworpen 5,7 meter hoge brug voldeed niet aan die eisen en viel daarom al af. De 4,5 meter variant is goed toegankelijkheid en kan goed ingepast worden in de omgeving. De voorgestelde 3 meter variant is natuurlijk ook goed toegankelijk, maar zou er dus voor zorgen dat er meer weggebruikers een stuk vaker moeten wachten en de doorstroom op het water zou ook een stuk slechter zijn, met meer recreatievaartuigen en binnenvaartschepen die door elkaar komen te liggen.

Vervolgtraject

Er moet nog een definitief ontwerp komen en ook hierbij is inspraak van bewoners hard nodig. Zo moet er nog goed gekeken worden naar de rotonde aan de kant van de Ulgersmaweg en de onderdoorgang die daar nu ingetekend is. Er komt ook een flink stuk kade langs het water vrij, waar wat ons betreft groenvoorzieningen en recreatiemogelijkheden moeten komen voor de omwonenden.