Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 oktober 2021

D66 stelt vragen over energieprijzen Warmtestad

Door de exploderende gasprijs dreigen ook in Groningen veel huishoudens in de knel te komen. Gelukkig heeft het probleem de aandacht van de landelijke politiek en ook bij het college staat energiearmoede terecht in de aandacht. Wij verwachten van de verschillende overheden dat er snel een aanpak komt om het probleem op korte termijn aan te pakken. Minstens zo belangrijk is natuurlijk de energietransitie, waarmee we onafhankelijk willen worden van de geopolitieke gasmarkt.

Met WarmteStad heeft de gemeente Groningen samen met Waterbedrijf Groningen een eigen energiebedrijf met een eigen warmtenet. D66 wil dat het warmtenet zo snel mogelijk volledig duurzaam wordt, maar tot nog toe zat er in de energietarieven van WarmteStad-klanten de
koppeling met de gasprijs. Met het ‘niet meer dan anders principe’ wil de Rijksoverheid publieke monopolisten dwingen om niet boven de gasprijs te werken. Andersom gebruiken publieke warmtebedrijven het ‘niet meer dan anders principe’ om direct onder de gasprijs te gaan zitten.

Maar, de naam zegt het al, het principe laat óók toe om fors onder de gasprijs te gaan zitten. En daarmee heeft het college het stuur in handen om voor klanten van WarmteStad de energieprijzen te dempen. Tegelijkertijd maakt dat de financiele positie van WarmteStad allicht kwetsbaar.

Daarover heeft de fractie van D66 de volgende vragen:
1. Is het college voornemens om de prijzen voor klanten van het warmtenet laag te houden, om de exploderende energierekening voor huishoudens in slecht geïsoleerde woningen te dempen? Of blijft het college net onder de nieuwe gasprijs zitten?

2. Als het college dit voornemen heeft, wat betekent dit dan voor de financiële positie van WarmteStad?

3. Ons warmtebedrijf draait nog steeds (groten)deels op gas. Wanneer is de verwachten dat ons warmtenet onafhankelijk wordt van aardgas?